Documente şi paşi necesari pentru emiterea paşaportului temporar

În situaţia în care îţi este necesar un paşaport temporar, este important să ştii că pentru a-l primi trebuie să îndeplineşti condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

De menționat că oricare dintre informațiile prezentate în acest articol pot să se schimbe sau să fie incomplete. Întotdeauna adresează-te pentru procedurile exacte Serviciului de Pașapoarte de pe raza unității teritoriale de care aparții.

Condiţii de obţinere a unui paşaport temporar

Concret, va trebui să aduci o dovadă care să susţină una dintre situaţiile următoare:

Nu dispui de timpul necesar obţinerii unui paşaport simplu electronic. Într-un astfel de caz, poţi demonstra că deţii un bilet de avion pentru o dată apropiată, iar în timpul rămas până la plecarea în călătorie nu ţi se poate elibera un paşaport simplu electronic.

În situaţia în care declari în scris că urmează să călătoreşti în state între care există stare de război sau de conflict diplomatic şi ai aplicat în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă sau o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşti se află în conflict.

Presupunând că deţii un paşaport simplu sau un paşaport simplu electronic cu vize valabile pentru un anumit stat, dar filele pe care trebuie să se aplice noile vize în călătoria din statul respectiv sau in alte state decât cele pentru care au fost emise s-au epuizat, îţi va fi, de asemenea, necesar un paşaport temporar.

O altă situaţie în care ai nevoie de un paşaport temporar, face referire la cazurile în care deţii un paşaport simplu (sau un paşaport simplu electronic) insă l-ai depus cu scopul de a obţine anumite vize. Dacă în perioada în care aştepţi vizele respective apare o situaţie urgentă de a călători în străinătate, îţi va fi, de asemenea, necesar un paşaport temporar.

Poţi avea nevoie de un paşaport temporar şi în următoarele situaţii: pentru studii, urmează să participi la concursuri oficiale, îţi este necesar un anumit tratament medical fără de care nu ai şanse mari de a supravieţui.

Nu în ultimul rând, îţi poate fi necesar un paşaport temporar în situaţia în care te afli într-un alt stat, documentele de călătorie nu-ţi mai sunt valabile, însă declari că trebuie să îţi continui călătoria în străinătate sau să îţi reglementezi şederea pe teritoriul unui anumit stat.

Documentele necesare eliberării unui paşaport simplu temporar

Persoane majore

 1. Situaţia în care ai domiciliul în România, ai vârsta de peste 18 ani şi ai capacitatea de exerciţiu:
 • carte de identitate sau cartea de identitate provizorie (însoţită de certificatul de naştere) sau buletinul de identitate – în original (indiferent de tipul documentului) şi în termen de valabilitate;
 • Dovada care susţine achitarea taxelor şi a tarifului suplimentar pentru emiterea paşaportului – în original şi completate pe numele tău;
 • Paşaport anterior, în situaţia în care există.
 1. Situaţia în care ai domiciliul în România, ai vârsta de peste 18 ani, dar eşti lipsit temporar de capacitatea de exerciţiu:

Documentele mai sus menţionate, depuse de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române. În astfel de cazuri cererile sunt depuse în numele titularului, fără ca prezenţa acestuia să fie obligatorie.

Pe lângă documentele menţionate anterior, potrivit HG nr. 1.087 din 11 decembrie 2013, după caz, pot fi solicitate şi următoarele: potrivit Art. 5: „hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal”; sau potrivit Art. 8, alin. (1^1): „documente privind situaţia medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea paşaportului simplu temporar, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii emise sau avizate de autorităţile medicale române”.

Nu în ultimul rând, în situaţiile în care nu titularul este cel care va depune cererea pentru eliberarea paşaportului temporar, reprezentantul legal are obligaţia de a mai depune două fotografii (de 3,5 x 4,5 cm) color identice ale titularului.

Minori cu domiciliul în România

Vei călători însoţit de un copil a cărui vârstă este de până la 14 ani? Iată ce trebuie să ştii:

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu temporar este formulată de către ambii părinţi, reprezentant legal sau de către un împuternicit legal, pentru eliminarea paşaportului necesar sunt necesare următoarele documente:

 • Certificat naştere – nu se admit copiile, fiind necesar certificatul de naştere al minorului în original;
 • CI sau CI provizorie (însoţită de certificatul de naştere) sau BI, ale ambilor părinţi – în original (indiferent de tipul documentului) şi în termen de valabilitate;
 • Dovada care susţine achitarea taxelor şi a tarifului suplimentar pentru emiterea paşaportului – în original şi completate pe numele minorului.
 • Paşaport anterior, în situaţia în care acesta există.

Dacă cererea pentru eliberarea paşaportului simplu temporar este formulată de către un sigur părinte, reprezentant legal sau de către un împuternicit legal, pentru eliberarea paşaportului temporar vor fi necesare documentele menţionate anterior însoţite, după caz, şi de alte documentele prevăzute de Art. 7 al HG nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Pe de altă parte, pentru eliberarea unui paşaport temporar pentru un minor care a împlinit 14 ani, vor fi necesare următoarele documente:

 • CI sau CI provizorie (însoţite de certificatul de naştere) – condiţiile legiuitorului includ: indiferent de document acesta trebuie să fie în original şi în termen de valabilitate;
 • Certificat căsătorie al minorului, dacă acesta există – în original;
 • Dovada care susţine achitarea taxelor şi a tarifului suplimentar pentru emiterea paşaportului – în original şi completate pe numele minorului;
 • Paşaport anterior, în situaţia în care acesta există.

Excepţie minorii căsătoriţi în condiţiile legii, pentru ceilaţi minori cu vârsta mai mare de 14 ani sunt necesare şi următoarele documente: declaraţii care să exprime acordul, după caz, al ambilor părinţi, al un singur părinte sau al reprezentantul legal pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar – în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013. De asemenea, în cazurile în care acordul pentru cererea eliberării unui paşaport simplu temporar este dat de un singur părinte/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită şi de alte documente prevăzute de Art. 7 al HG nr.1.087 din 11 decembrie 2013.

Depunerea cererii prin care se solicită eliberarea unui paşaport temporar

Pentru a depune cererea pentru eliberarea unui paşaport temporar pe teritoriul României, va trebui să te deplasezi la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă ai domiciliul sau reşedinţa. Dacă acest lucru nu este posibil, te poţi adresa celui mai apropiat sediu al serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

În situaţia în care doreşti să demarezi o astfel de procedură din străinătate, va trebui să te deplasezi la sediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României (ambasade, consulate șamd). 

Important de ştiut – unele țări nu acceptă pașapoartele temporare

Îţi spuneam într-unul din articolele de pe site că LOT Polish Airlines operează zboruri între Cluj și Varșovia subliniind în acel context plusul pe care cei care ajung pe aeroportul din Varșovia îl au, în ideea că aceeaşi companie aviatică operează zboruri de pe acest aeroport către Stalele Unite, Coreea de Sud, Thailanda şi, nu în ultimul rând, catre Japonia. Ai putea să te/mă întrebi unde este legătura şi de ce am găsit să revin la subiect în contextul în care până acum ti-am vorbit despre paşapoarte. În ideea în care hotărăşti să te imbarci pentru un asemenea zbor către Japonia, este necesar să ştii că autorităţile acestei ţări nu recunosc paşapoartele simple temporare româneşti ca fiind documente de călătorie valabile pentru trecerea frontierei şi intrarea în Japonia. Aşa, că, indiferent de scopul călatoriei tale în Japonia, fie că este turistic, fie că este legat de afaceri, vei avea nevoie de o viză pe care o poţi obţine de la misiunile diplomatice ale Japoniei.

Pe lângă Japonia, mai pot exista și alte țări care nu acceptă ca document de călătorie pașapoartele simple temporare. Întreabă acest lucru încă de la depunerea documentelor, dacă țara în care urmează să călătorești acceptă aceste documente!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *